Nom *
Gognoms *
Adreça *
Població *
Codi Postal *
País *
Data de naixement *
DNI/Passaport
Nº Seguritat Social *
Club d'origen *
Telèfons de contacte Pare-Mare-Tutor *
Telèfons de contacte Participant *
E-mail Pare-Mare-Tutor *
E-mail Participant *
Facebook Participant
Programa al que s'inscriu *

Samarreta *
 
Declaro que l'alumne: *

Comentaris Informació Sanitaria:

Estic d'acord amb l'avís legal i les condicions d'us *